مارکتیس؟

سفرشروعشد

ما گروهی بودیم که سالهای سال به صورت مجزا فعالیت های زیادی در استارتاپ ها و شرکت ها و سازمان ها و ارگان های دولتی داشتیم و پروژه های فراوانی رو تجربه کرده بودیم، سفر از آنجایی شروع شد که تصمیم گرفتیم با هم یک تیم خلاق بیزینسی را بسازیم

الان ما یک تیم هستیم

_

افراد دیگر هم کم کم به گروه سه نفره ی ما پیوستند و هر روز تیم ما بزرگ و بزرگتر می شود.

پروژه ها آمدند

_

پروژه های مشترک یکی پس از دیگری آمدند.

پروژه های جدید، چالش های جدید

_

الان وقت آن رسیده که زیرساخت هایمان را قوی تر کنیم و کم کم به سمت تولد یک ابزار می رویم، تولد یک برند جدید، صدای نبض جدید، منتظرش باشید.

ورود به عرصه جهانی

_

با پروژه های جدید پا به عرصه بین المللی هم گذاشتیم و کم کم داریم سعی می کنیم در جهان کسب و کار، دیجیتالی و آنلاین شویم.

دفتر جدید

_

تو فکر توسعه کار و هم تیمی های بیشتر هستیم، بنابراین چند وقت دیگر باید به جای جدید برویم و خیلی خوشحالیم.

و الان اینجا هستیم

_

به خانواده مارکتیس خوش آمدید.