پروژه ها

پروژه رستوران روبل

 • طراحی استراتژی های برند و برند بوک
 • طراحی پلن بازاریابی یکپارچه در تمامی کانال ها
 • طراحی نقشه راه و تجربه مشتریان
 • انجام تحقیقات بازار در رابطه با نیاز بازار، جایگاه برند، رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند
 • طراحی پلن بازگشایی و ایونت ها
 • طراحی پلن های باشگاه مشتریان
 • طراحی ساختار سلسله مراتب سازمانی و چک لیست وظایف و ارتباط تمامی اعضا در مجموعه
 • انجام مذاکرات توسعه کسب و کار برای مجموعه

پروژه شرکت آلباتروس

 • بررسی توانمندی ها و عارضه یابی سیستم
 • بررسی و تحلیل بازار و یافتن فرصت های توسعه بازاریابی
 • انجام تحقیقات بازار در راستای رسیدن به بینش عمیق مشتریان و نیازهای دیده نشده
 • جایگاه یابی برند
 • تدوین برنامه جامع بازاریابی
 • طراحی ساختار و مدیریت تیم فروش
 • آموزش فروش و بازاریابی تیم
 • ایجاد خدمات برندد شده در صنعت و آموزش تیم خدماتی در سیستم فرآیندی
 • انجام مذاکرات در راستای توسعه کسب و کار برای مجموعه
 • تدوین و طراحی معماری و هویت برند
 • طراحی وب سایت و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ
 • انجام فرآیند استخدام پرسنل
 • طراحی هویت بصری مجموعه

پروژه مجموعه رستوران های گرپ

 • بخش بندی و انتخاب بازار هدف
 • طراحی استراتژی و معماری برند
 • طراحی پلن بازاریابی یکپارچه در تمامی کانال ها
 • طراحی نقشه راه و تجربه مشتریان
 • انجام تحقیقات بازار در رابطه با نیاز بازار، بینش عمیق مشتریان و نیازهای دیده نشده، ارزیابی رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند
 • طراحی استراتژی های باشگاه مشتریان
 • انجام فرآیند استخدام پرسنل
 • طراحی ساختار سلسله مراتب سازمانی و چک لیست وظایف و ارتباط تمامی اعضا در مجموعه
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی مجموعه در فضای آفلاین و آنلاین

پروژه مبلمان اداری سریر

مشاوره برندینگ

مشاوره مارکتینگ

مشاوره فروش

پروژه شرکت السا

مشاوره راه اندازی کسب و کار

مشاوره پیش بینی مالی و ارزشگذاری

مشاوره دیجیتال مارکتینگ

مشاوره تکنیکال

کلینیک پیشگیری سپید

 • بررسی و تحلیل بازار و یافتن فرصت های ورود به بازار و ایجاد زیر طبقه جدید
 • بررسی توانمندی ها و عارضه یابی سیستم
 • ایجاد یک زیر طبقه جدید در حوزه بهداشت و سلامت
 • بخش بندی و انتخاب بازار هدف
 • طراحی هویت برند
 • تدوین استراتژی های یکپارچه بازاریابی در فضای آفلاین و آنلاین
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی مجموعه
 • طراحی نقشه راه و تجربه مشتریان
 • طراحی ساختار سلسله مراتب سازمانی و چک لیست وظایف و ارتباط تمامی اعضا در مجموعه

پروژه شرکت PMPiran

 • بررسی و تحلیل بازار و یافتن فرصت های توسعه بازاریابی
 • انجام تحقیقات بازار در راستای رسیدن به بینش عمیق مشتریان و نیازهای دیده نشده
 • بخش بندی و انتخاب بازار هدف
 • طراحی پلن بازاریابی در راستای توسعه محصول جدید
 • اجرای تحقیقات بازار جامع در راستای ارزیابی ارزش ویژه برند
 • ایجاد ساختار تیم تحقیقات بازاریابی
 • طراحی پلن ها وفادارسازی و افزایش رضایت مشتریان

پروژه مجموعه ورزشی تخصصی کودکان کوشا

 • تحلیل درونی سازمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • طراحی استراتژی های برند
 • بررسی کلان ساختار های مالی و اصلاحات لازم
 • طراحی پلن بازاریابی یکپارچه در تمامی کانال ها
 • طراحی نقشه راه و تجربه مشتریان
 • طراحی ساختار سلسله مراتب سازمانی و چک لیست وظایف و ارتباط تمامی اعضا در مجموعه
 • استخدام در حوزه دیجیتال مارکتینگ
 • تحلیل استراتژی های دیجیتال مارکتینگ و برنامه عملیاتی سایت و شبکه های اجتماعی
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی مجموعه در فضای آفلاین و آنلاین