پروژه ها

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏Oman Air-Iran to Over Atlanti( USA & Canada)Passengers Network Business Plan

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  اتیوپی ایرلاین Business Plan solution GSA (Ethiopian Airlines)

طراحی استراتژی،مشاوره و نظارات، تحقیقات بازار، توسعه بازار، اجرای پروژه ، مارکتینگ و برندینگ در ایران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  طرح توسعه و چشم انداز منطقه آزاد اروند

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  مشاوره و مجری طرح ملی سواد آبی و طراحی سیستم حذف کاغذ از کتب درسی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تدوین استراتژی­های باشگاه مشتریان آوا سنتر تهران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تدوین استراتژی­های توسعه محصول جدید و طراحی برنامه بازاریابی شرکت PMPiran

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎  طراحی و تدوین استراتژی های بازاریابی هلدینگ فاخر

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎  طراحی و تدوین استراتژی های بازاریابی هدلینگ طراحی و چاپ پارچه دکوتین

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  مشاوره، طراح  توسعه گردگشری شهر کرج (تحقیق و توسعه زیر ساخت تفریحی)

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎  مشاوره، سیاستگذار و مجری توسعه گردشگری شهر کرمان

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎  مشاوره برندینگ کلینیک پیشگیری سپید

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت برندینگ و مشاوره بازاریابی رستوران روبل

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎  مشاوره بازاریابی شرکت آلباتروس

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت برندینگ و مشاوره بازاریابی مرکز خرید چهل ستون

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی ،سیاستگذار، مجری، مدیریت برندینگ طرح گردشگری دانش آموزی تهران با تو (شهرداری تهران)

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت برندینگ و مشاوره بازاریابی اپلیکیشن ویزیت

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی سالن زیبایی سرزمین دختران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و پیاده سازی مدل شغلی و  برنامه های بازاریابی  استارت آپ دم کنی (غذا و خوراک)

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و استراتژیست و مدیریت فرهنگی و هنری شبکه جهانی ورزش GLSPN

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره تبلیغاتی و مجری تبلیغاتی جشنواره بین المللی فیلم رشد دوره چهل و هشتم

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  همدان پایتخت گردشگری آسیا
طراحی و ارائه طرح تا برگزاری و اجرای نشست اجلاس وزیران گردشگری كشورهای عضو مجمع گفتگوهای آسیایی (ACD) ، با حضور نماینده سازمان ملل در حوزه  گردشری وUNWTO ، نمایندگان کشور های ACD و…

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره  برندینگ شرکت اندیشه آفرینان امید سبز

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت بازاریابی انتشارات فاطمی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره بازایابی و فروش شرکت کیان پرداز هوشمند فعال در زمینه IT و CRM

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازایابی و فروش شرکت سامانه گستران روز در زمینه IT

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  معرفی و برندینگ جاذبه های گردگری تهران (Low Season Time)

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  برنامه معرفی جاذبه های گردشگری ،صنایع دستی و میراثی استان تهران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره شخصیت برند مبلمان رافل

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آموزش برندینگ، بازاریابی و استراتژی فروش سازمان پویش

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آموزش برندینگ، مدل شغلی و شیوه های فروش سازمان رو به رشد

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت و پوشش تصویری نمایشگاه و سیمنارهای Kish Invex 2015

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سمنان مقصد گردشگری 1400

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  طرح توسعه توریسم شهر کرج

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  برنامه معرفی جاذبه های گردشگری ،صنایع دستی و میراثی استان تهران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  برنامه معرفی جزیره قشم در بهار و تابستان 1398

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  چهارمحال و بختیاری مقصد گردشگری در  سال 1400

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دبیر فرهنگی طرح ملی محیط زیست 50 گرم

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره فرهنگی و هنری، تبلیغاتی سازمان محیط زیست در دوره ریاست خانم ابتکار

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیر اجرایی، مدیرت هنری و تبلیغاتی نخستین کنگره بین المللی سربازان صلح ایران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ شرکت امیران اطمینان

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ رستوران بین المللی گرپ

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ کارگاه طلا سازی RFJ

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ کلینیک پیشگیری سپید

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ شرکت PMPiran

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ مبلمان اداری سریر

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ برگزاری دوره آموزشی در مدرسه کسب و کار بینش نوین

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ شرکت سقف های متحرک آلباتروس

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ رستوران روبل

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره برند سازی در مرکز خرید چهل ستون

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی سالن زیبایی دترلند

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ مجموعه ایران تاتامی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره بازاریابی و برندینگ استارتاپ دمکنی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره و برندینگ در مجموعه اندیش آفرینان امید سبز

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تدوین و طراحی بیزینس پلن پلتفرم استخدامی برای مجموعه پیام رسان حکمت و اندیشه

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره برندینگ مبلمان رافل

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ برگزاری دوره های هوش مالی، استراتژِی های فروش، زبان بدن و مذاکره، تدوین طرح کسب و کار برای شرکت اورانوس

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره برندیگ و فریمینگ

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آموزش استراتژی های بازاریابی و فروش

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آموزش تدوین بیزینس پلن

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آموزش مذاکره و زبان بدن

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ برگزاری دوره های رهبری در سازمان

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تجزیه و تحلیل در پیاده سازی سیستم های هوشمند IOT در حوزه خانه، دفتر کار و اشیا

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تاسیس استارتاپ MST در حوزه واقعیت افزوده (Augmented Reality) و واقعیت مجازی (Virtual Reality)  در حوزه Advertising و مارکتینگ

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تاسیس استارتاپ اپلیکیشن مشتقات بورسی اختیار معامله (Option) و قرارداد آتی (Derivatives)

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تاسیس استارتاپ لباس های هوشمند

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تاسیس و مدیریت دیجیتال مارکتینگ استارتاپ مکسا

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ارزشگذاری استارتاپ السا در حوزه دارویی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تدوین Financial Projection استارتاپ السا

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی استراتژی های رشد کسب و کار برای استارتاپ السا

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی استراتژی های قیمت گذاری در استارتاپ السا

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی استراتژی های قیمت گذاری در استارتاپ فین تکی ارزش سرمایه

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره طراحی مدل های درآمدی برای کسب و کارهای نوپا در شرکت ثروت آفرینان

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت مارکتینگ شرکت بازرگانی فناوران هوشمند

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی استراتژی مارکتینگ بیمه عمر شرکت آتیه سازان حافظ

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی استراتژی دیجیتال مارکتینگ در شرکت ثروت آفرینان

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت دیجیتال مارکتینگ شتابدهنده فنلاندی- ایرانی دوناب

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت دیجیتال مارکتینگ خانه اقتصاد ایران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی سیستم های بازرسی  (Inspector) در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی داده های کلان (Big Data) مشتریان برتر در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی تبدیل سیستم های غیر متمرکز بانکی در سیستم های داده های کلان (Big Data) در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی سیستم های مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) بخش کشف و شناسایی در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی استراتژی پروژه املاک و مستغلات در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی سیستم های خرید شارژ در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی سیستم های مدیریت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی گیمیفیکیشن و مارکتینگ در باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و پیاده سازی سیستم های پیشنهاددهنده (Recommendation systems)  در بانک توسعه  صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی استراتژی های ورود به بازار برای طرح نقره ای مشتریان ویژه غرب تهران در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت پروژه و تحلیل و طراحی پروژه های متمرکز هسته مالی در بانک توسعه صادرات

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات گوگل شرکت سقف های متحرک آلباتروس

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره دیجیتال مارکتینگ کلینیک سپید

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت پروژه سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی شرکت بتن شیمی خاورمیانه

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت پروژه و برنامه نویسی روبات های مسیریاب در شرکت میکروگاد

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مدیریت پروژه تامین ، نگهداری و لجستیک سیستم های ریلی شرکت مهندسی بالاست، وابسته به راه آهن جمهوری اسلامی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تحلیل و طراحی سیستم های مانیتورینگ مجتمع آموزشی ضحی

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و تحلیل استراتژی مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ شرکت رنگین کمان ماندگار

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ راه اندازی شبکه کسب و کار خانگی خانه مادر و کودک در تهران و بم

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مرتبط با شبکه های عصبی و الکوریتم های ژنتیک با گروه پژوهشی کریستال های فوتونی دانشگاه تهران

■ عنوان پروژه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مشاوره پروژه و تحلیلگر شرکت میانبر (روکولند، پارتنر فعلی FMCG دیجی کالا)

 

 • تحقیق و توسعه گردشگری : موسسه پژوهشگاهی گابیان گیتا آسیا
 • تحقیق و توسعه فرهنگی : موسسه علمی و پژوهشی پژوهش نگار الماس
 • مشاوره، طراحی، استراتژیست و مجری مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات: مجموعه علمی، فرهنگی و هنری ویرگول
 • مشاوره، طراحی و ایده پرداز و مجری خلاق: مجموعه روباه قرمز (Red FOX)
 • طراحی، ایده پردازی و مجری تصویری : شرکت سینمایی ویرگول پویای پارس
 • مشاوره، طراحی و مجری بسترهای دیجیتال IT: شرکت نرم افزاری اپکس – گروه برنامه نویسی کد لیدر – شرکت نرم افزاری هارمونی، همیار ورد پرس
 • کارگاه آموزشی آشنایی با “نانوتکنولوژی چیزی فراتر از نان و تکنولوژی” دانشگاه امام حسین (ع)
 • ارائه سمینار سیستم نانوروبات ها و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد واحد شهریار
 • ارائه سمینار و مقاله “استراتژی نوین جهت بهینه سازی الگوریتم بیدارسازی نانوروبات ها” در چهارمین همایش سراسری کامپیوتر و کسب مقام 5 ام در بین شرکت کنندگان آن دوره
 • ارائه سمینار شبیه سازی برنامه ریزی عالم و تکنولوژی های مرتبط دانشگاه الزهرا
 • انتشار مقالات علمی دوره ای در مجله نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تهران-جنوب
 • ارائه مقاله “بانکداری الکترونیکی روشی جدید در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در ایران” در همایش صادرات غیرنفتی بانک توسعه صادرات ایران و کسب رتبه برتر الف
 • ارائه مقاله “هک رشد در حوزه های فین تک” در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گسترش ارتباطات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
 • ارائه مقاله “مطالعه موردی بر روی ارزش افزوده در بانکداری موبایلی” در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گسترش ارتباطات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
 • ارائه سمینار “دیجیتال مارکتینگ و موفقیت در کسب و کار” در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزشی تعیین PKIهای یک کسب و کار در شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا